โปรโมชั่น
แบ่งขายเป็นเมตร
แบบอื่นๆ
แบบยกม้วน
อุปกรณ์เสริม
หัวแปลง : Adapter
หัวแปลง 3 ทาง
หัวต่อ : Connecter
สินค้า uBiQuiTi(UBNT)
สำหรับ LLC400/RG8
สำหรับ LLC200/RG58
สำหรับ LLC100/RG174
สายอากาศภายในอาคาร
สายอากาศภายนอกอาคาร
สายอากาศ
สายนำสัญญาณ + หัวต่อ
สายนำสัญญาณ
รับซ่อม UBiQUiTi
รับซ่อม + อะไหล่ UBiQUiTi
ระบบกล้องรถยนต์
ย่านความถี่ 5 Ghz
ย่านความถี่ 2.4Ghz
ชุดโมดิฟาย
ชุดสำหรับภายในอาคาร
ชุดยอดนิยม ....
ชิ้นส่วนและอะไหล่
จัดเป็นชุด
กล้องหลังรถ
กล้องหน้ารถ
กล้องมองข้าง
กล่องควบคุมกล้อง
Yagi Type
Yagi Type
Yagi + LLC
Yagi
Wireless Set
Wireless Router
Wireless Router
Wireless a/b/g
USB Wireless Adaptor
UniFi
UBNT เวอร์ชั่นจีน @@
uBiQuiTi (UBNT)
U.FL + RG178 + SMA
TS9 + RG316 + Conn.
TNC Type
TNC Type
TNC Type
TNC + RG316 + N
Titanium Sector

 
Sitemap สินค้า